GBC

Let’s Work Together

Türkiye ile Ticaret

Türkiye ile Ticaret

Genel Durum  

Güney Kore Cumhuriyeti, Türkiyenin dış ticaretinde oransal olarak en çok açık verdiği ülkelerden biridir. 2015 yılında Türkiyenin ihracatındaki artışa karşın ithalatında meydana gelen düşme nedeniyle ticaret açığı 6,4 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. 2019 yılında 4,8 milyar ABD doları civarında seyreden bu açık, 2020 yılında 4,6 milyar ABD doları, 2021 yılında 6,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.  İki ülke arasındaki ticaret hacmi büyük olmakla birlikte, bu hacmin büyük bir çoğunluğu Güney Kore ile Türkiye arasındaki ithalattan kaynaklanmaktadır.  

Yatırım İlişkileri

Güney Kore ile Türkiye arasında yatırım alanındaki ilişkilerin derinleştirilmesi, istikrarlı ve kalıcı işbirliğinin oluşturulması açısından önemli bir süreci oluşturmaktadır. Aralarında Hyundai, LG, KT & G gibi dev şirketlerin de yer aldığı 226 Kore’li firmanın Türkiyede başta otomotiv, bilişim ve elektronik, madencilik, turizm ve imalat sanayi olmak üzere çeşitli alanlarında yaklaşık 451 milyon ABD Doları yatırımı mevcuttur. En son T.C. Seul Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinin de katkılarıyla çelik devi POSCO’nun Bursa’da 24 milyon ABD Doları tutarında yatırım yapma kararı alması Kore’li firmaların küresel kriz döneminde dahi Türkiyenin bölgesel bir üretim ve dağıtım üssü olarak değerlendirmeye devam ettiğinin somut bir göstergesidir. Ancak, Güney Kore’nin yurtdışı yatırımlarının Türkiyeye yönlendirilmesi için daha etkin tanıtım çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede, Güney Koreli firmaların Türkiye pazarına ilgilerini arttırmada yatırım seminerlerinin önemli bir araç olduğu değerlendirilmektedir. Buna mukabil, Türkiyedeki yatırım olanaklarının yerinde incelenmesi amacıyla Güney Kore’li yatırım analiz heyetlerinin Türkiyeye getirilmesi hususunda Güney Kore’nin desteğinin sağlanması büyük önem arz etmektedir. Ayrıca, Türkiyedeki kamu kurum ve kuruluşlarının kamu ortaklıkları ve iştirakleri tarafından açılan uluslararası ihaleleri kazanan Kore’li firmaların Türkiye ihraç ürünlerinin Güney Kore pazarına girmesine imkan tanıyacak offset taahhüdünde bulunmalarının sağlanması gerektiği düşünülmektedir.

by Eymen Sümer