GBC

Let’s Work Together

FTA Tag

Türkiye ile Güney Kore arasındaki dış ticaret hacmi ile önemli bir dış ticaret ortağı haline gelmiştir. Türkiye ile Güney Kore arasındaki iş ilişkilerinin daha fazla geliştirilmesi ve dış ticaretin büyümesi hedeflenmiştir. Böylece, Türkiye ile Güney Kore arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında mal ticaretinin kademeli olarak serbestleştirilmesine ilişkin “Çerçeve Anlaşma”