GBC

Let’s Work Together

Gyeonggi, İklim Kriziyle Yüzleşmede Liderlik Peşinde

Gyeonggi, İklim Kriziyle Yüzleşmede Liderlik Peşinde

Gyeonggi Eyaleti ‘Gyeonggi RE100 Vision’ı duyurdu

Gyeonggi Eyaleti, 2026 yılına kadar yenilenebilir enerji üretimini altı nükleer santralin üretimine eşdeğer 9 gigavata çıkarmayı hedefleyen ‘Gyeonggi RE100 Vizyonu’nu duyurdu. Eyaletteki kamu kurumları %100 yenilenebilir enerji kullanmayı taahhüt etti. Bu girişim sayesinde Gyeonggi Eyaleti, yenilenebilir enerji üretimi oranını 2021’de %5,8’den 2030’a kadar %30’a çıkarmayı ve sera gazı emisyonlarını %40 azaltmayı planlıyor.

24 Nisan’da Gyeonggi Eyaleti, Siheung Sihwa Ulusal Sanayi Kompleksinde Gyeonggi RE100 Vizyonu için bir beyan töreni düzenledi. RE100, katılımcıların iklim krizini aşmak için enerji kullanımının %100’ünü yenilenebilir enerji ile karşılama sözü verdiği, Samsung Electronics, SK, Apple ve Google gibi önde gelen şirketlerin de katıldığı küresel bir kampanya oldu.

Farklı Sektörlerdeki Görevler

Endüstriyel ve kurumsal sektörlerde, Gyeonggi Eyaleti, yenilenebilir enerji kaynaklarını genişletmek için endüstriyel kompleks çatı tipi güneş enerjisi ve büyük ölçekli yenilenebilir enerji entegre kompleksleri gibi büyük ölçekli projeleri teşvik edeceğini duyurdu. Ayrıca, yenilenebilir enerji tedarikini, yenilenebilir enerjiyi uygulamaya koyma planları oluşturan yeni kurulan endüstriyel komplekslere tahsis etmeyi ve ayrıca mevcut endüstriyel komplekslerin çatılarında çatı tipi güneş enerjisi üretim projelerinde özel-kamu işbirliğini teşvik etmeyi planlıyor.

Sakinlerin katılımını artırmak için Gyeonggi Eyaleti, yenilenebilir enerji üretimini yerleşik gelir fırsatlarına bağlayan politikalar izlemeyi planlıyor. İl, şimdiye kadar sınırlı olan güneş enerjisi üretiminin bölge sakinlerinin kabulü sorununu çözmeyi ve sosyal değer yaratan ancak piyasada yeterince karşılanmayan faaliyetler için ekonomik ödülleri kapsayan gelir fırsatları kavramını daha da geliştirmeyi hedefliyor. İklim krizinin üstesinden gelme çabaları, bu tür gelir fırsatları yaratan temel bir sosyal değer olarak görülüyor.

Son olarak, kamu sektöründe Gyeonggi Eyaleti, kamu kurumlarının çatılarına ve otoparklarına güneş enerjisi üretim ekipmanları kuracağını ve elektrik tüketimlerinin %100’ünü yenilenebilir enerjiye çevireceğini duyurdu. Bu plan, enerji kooperatiflerine katılım, sakinlerle kar paylaşımı ve bütçe kesintileri yoluyla uygulanacaktır.

By: Sinan Zarifoğlu

Source: gyeonggido-korea.com/2023/04/gyeonggi-province-to-confront-climate.html