GBC

Let’s Work Together

Kore ve Türkiye’nin Kardeşlik Bağı

Kore ve Türkiye’nin Kardeşlik Bağı

İlişkilerin Tarihsel Perspektifi (Kardeş Ülke)

Bugünkü yazımızda sizlere birbirleri ile komşu ya da tarih açısından benzerlikler olmamasına rağmen kendilerini ‘’kardeş ülke’’ olarak adlandıran iki ülkenin tarihsel, ticari ve kültürel anlamda ilişkilerinden bahsedeceğiz. İki ülkenin tarihlerine baktığımız zaman coğrafi olarak birbirlerinden çok uzakta olmaları, aynı dil ve tarihi paylaşmalaları, külterel anlamda bir çok farklılık bulunmasına rağmen bu iki ülkenin tarihi aslında geçmişte iki ülkenin atalarının birbirlerine ettiği yardımlar nedeni ile geçmişte kesişmektedir. Göktürklerin bir Kore krallığı olan Goguryeo’yu Çin’e karşı desteklemeleri ve yardım etmeleri eski zamanlardaki temas için örnek gösterilebilir. 

Daha sonra ise 1949 yılında Türkiye’nin Kore’yi tanıması ve 1950-53 yılları arasında gerçekleşen Kore Savaşı sırasında Türk Askeri Birliklerinin diğer NATO ülkeleri ile birlikte Kore’ye gitmesi, orada kayıplar vermesi ve Kore’nin egemenliği ve bağımsızlığı için savaşması ile bu iki ülke arasında ‘’kardeş ülke’’ deyimini kazandırmıştır. 14.936 Türk Askerinden 721’i bu savaşta yaşamını yitirmiş, ve diğer kayıp oranları ile birlikte Türkiye savaş sırasında %22’lik zayiat oranı vermiştir. Bu savaştan sonra iki ülke arasındaki bağlar güçlenmiş ve her afet ve zor durumda birbirlerinin yanında olmaya devam etmişlerdir.

Ekonomik İlişkiler (Güçlü Ortaklık)

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere baktığımız zaman ise iki ülkede uluslararası toplululuklarda aynı platformlarda temsil edilmektedir. Hem Güney Kore hem de Türkiye UN, OECD, WTO, MIKTA, ve G-20 üye ülkeleridir. 

İki ülke arasında önceki ticari anlaşmalara ek olarak, 2013 yılında Serbest Ticaret Antlaşması imzalayarak malların ve ürünlerin ekstra vergi yükü olmadan ticaretine izin vermiş ve bunun sonucunda iki ülke arasındaki ticaret hacmi daha da genişletmiştir. Şu an için iki ülke arasındaki ticaret hacmi şu an için 7 milyar dolardan farklı olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’nin Güney Kore ile ithalat miktarı 6, 6 milyar dolar, ihracat oranı ise 585 milyon dolar olarak görmekteyiz. Ekonomik anlamdaki iş birlik bizlere iki ülkenin tarihsel bağlarının yanında aynı zamanda ekonomik anlamda da güçlü ve sıkı bağları olduğunu ve her iki anlamda da partner ülke olduklarını göstermektedir.

Kültürel İlişkiler (Farklı Kültürlerin Benzerlikleri)

Bu iki ülkenin kültürel ilişkilerine baktığımız zaman ise aslında iki kültürün birbirinden çok farklı olduğunu ve aynı zamanda benzer olduklarını söyleyebiliriz. İki ülke genel anlamda kendine özgü kültürleri ile karşımıza çıkmakta, bu yüzden iki kültürün de bizlere vereceği çok şey olmaktadır. 

Kültürel anlamda yemek kültürleri bir yana, toplum içindeki davranışlara örnek olarak  Türk ve Kore kültüründe genel olarak yaşlılara çokça saygı duyulur. İki kültür de aileye çokça önem verilmekte ve genel anlamda topluma karşı sorumluluk bilinci yüklenmektedir. Bu iki ülkenin dillerine baktığımız zaman ise Türkçe ve Korece birbirlerine dil yapısı olarak benzemekte, cümle yapısı, bazı harflerin (ç,ş,k) sesleri ve birkaç kelimeler bile!

Dahası, bu iki ülke 2002’de Kore’de düzenlenen Dünya Kupası’nda 3.lük maçı için karşı karşıya gelmişler, maçtan sonra ise iki takım el ele birlikte taraftarları selamlamışlardır. Bu aslında iki ülkenin de bağları ve ilişkileri açısından birbirini nasıl gördüğünün bir örneğidir. Bunlara ek olarak, Kore-Türkiye yıl dönümleri yine aynı şekilde çeşitli etkinlikler ile her sene kutlanmaktadır.

By: Abdullah Yayla

Kaynakça:

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2259776

https://www.zraporu.com/yatirim/guney-korenin-turkiye-aski-bir-baska/

https://www.mfa.gov.tr/turkiye-guney-kore-siyasi-iliskileri.tr.mfa

https://tim.org.tr/files/downloads/ihracat/Ulke_Masalari/ulke_bilgi_notu/G%C3%BCney%20Kore%20%C3%9Clke%20Bilgi%20Notu%20-%20Copy%201.pdf

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/kore-savasinin-70inci-yilinda-guney-kore-turkiye-iliskileri-guclenmeye-devam-ediyor/1889338